La drogue synthetik p ran nou paralytik!

La drog sintetik p ran nou ti zil paralitik!
Wazabi, c’est pas bien, 114, volcano, Black Mamba, Murder e ankor lezot p amene enn sanzman negatif e drastik,
Nou ban zen p pran li comman dir enn antiseptik,
Zot halluciner, li pie tremble, rithme kardiak aksselerer, voila kelke karakteristik.
Nissa la monte fort, to rente dan enn leta pre ek la mort, to anvi mem fer koustik,
Ena p mem admet dan lopital psykiatrik,
Ek ena lezot p trouve enn la mort kaotik.
La drogue synthese p mene a ban problem bien grav voires mem dramatik
Sitiasion nou ti zil bien bien critik!
Eyy ban zen, met 1 poz, aret ek la route synthetik,
Parski li pa mene zot vers okenn l’aventir fantastik,
In vraiman l’heure pou sanz tactik,
Areter ek ban substances narcotik,
Vinn realiste et pratik
Ek conner ki zot energetik e dynamik!

drogue1